Sinh viên: Nguyễn Đức Minh Khoa

MSSV: 21520998 - Khoa: Công nghệ Phần mềm

Chúc bạn sẽ học tập tốt hơn nữa với những thành tích tuyệt vời nhất nhé! UIT luôn khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ hướng tới một thế hệ công dân toàn cầu và hình mẫu sinh viên toàn diện.

434164863 853008570198482 2089957703181041818 n