Thông báo học vụ

Tuesday, July 23, 2024 super_user THÔNG BÁO HỌC VỤ 64
Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệ p đợt 03 năm 2024 như sau: STT Ngày Công việc 1 08/8/2024 – 18/8/2024 Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https:// daa.uit.edu.vn/sinhvien/...
Thursday, July 18, 2024 super_user THÔNG BÁO HỌC VỤ 261
Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023 - 2024 như sau: - Hội đồng 1: 8h00 thứ ba ngày 30/07/2024 tại Phòng E4.1. - Hội đồng 2: 8h00 thứ ba ngày...
Thursday, June 20, 2024 super_user THÔNG BÁO HỌC VỤ 2286
Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 như sau: 13h30 thứ ba ngày 25/06/2024 Lớp SE501.O12 Lớp SE501.O21.PMCL Đề nghị sinh viên có mặt tại...
Wednesday, June 05, 2024 super_user THÔNG BÁO HỌC VỤ 1319
Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023 - 2024 lớp SE505.O21 và SE505.O11.PMCL nộp mỗi đề tài 01 file pdf báo cáo định dạng theo mẫu Mẫu trình bày...

Tin mới