logotype

Thống kê danh sách báo cáo giữa kì và báo cáo cuối kì đề tài khóa luận đợt 1 năm 2013

Yêu cầu tất cả các sinh viên thực hiện đề tài khóa luận đợt 1 năm 2013 vào kiểm tra gấp danh sách thống kê báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối kỳ đã nộp về khoa. Sinh viên kiểm tra, nếu có sai sót báo về VP khoa trước ngày 10/01/2013.
Ngoài ra, sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin về thành viên nhóm thực hiện đề tài, tên đề tài. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với danh sách đã đưa ra. Sinh viên phải nộp đơn xin thay đổi thành viên thực hiện đề tài hoặc đơn xin thay đổi tên đề tài nộp về văn phòng khoa CNPM trước ngày 25/01/2013. 
Khoa sẽ không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.
 

Thông báo dời lịch báo cáo môn QLDA CNTT ngày 8/1/2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Quản lý dự án CNTT SE210.D11 của cô Nguyễn Thị Thanh Trúc sẽ báo cáo chung với lớp SE210.D12 vào 8h00 ngày 10/01/2013 tại Phòng Lab 207.

Thông báo nộp phiếu đánh giá điểm thực tập tốt nghiệp của Công ty

Sau khi tổng kết việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2012 - 2013, khoa Công nghệ Phần mềm kiểm tra thấy những sinh viên sau chưa nộp phiếu đánh giá điểm thực tập tại công ty cho văn phòng khoa.

08520396 Hoàng Sơn Thủy
08520499 Chung Văn Kiệt
09520214 Lê Bạch Phục

Đề nghị những sinh viên có tên trên nộp gấp phiếu đánh giá cho điểm của công ty thực tập cho văn phòng khoa.

 

Thông báo sinh viên kí tên môn thi Các phương pháp lập trình

Khoa CNPM thông báo 2 sinh viên Nguyễn Đình Hòa (MSSV: 10520096) và sinh viên Nguyễn Quang Sáng (MSSV: 105020200) lớp SE103.D12 thứ hai (07/01/2013) lên vp khoa kí tên môn thi Các phương pháp lập trình.

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 điều chỉnh lần 3

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 có điều chỉnh lần 3 như sau:

Lịch thi học kỳ 1 nh 2012 - 2013 dieu chinh lan 3

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient