logotype

Thông báo về việc phúc tra điểm học kỳ hè

       Sau khi công bố điểm thi các môn học của Học kỳ Hè năm học 2011-2012 cho toàn thể sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các Khoa và Bộ môn kế hoạch chấm phúc tra bài thi của các môn trong Học Kỳ Hè năm học 2011-2012 như sau:

      Từ ngày 22/10/2012 đến 02/11/2012 : Phòng Đào tạo/Khoa /Bộ môn nhận đơn phúc tra bài thi kết thúc học kỳ của sinh viên đối với các môn học thuộc sự quản lý của mình và tổ chức việc phúc tra.

Thông báo bổ sung về xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2012

Khoa CNPM thông báo 2 sinh viên sau:

 1. 07520041 Phạm Minh Cường  nợ Giáo dục thể chất 2
 2. 07520363 Khương Sĩ Toàn      nợ Anh văn 4


Nếu các em đã học trả nợ hay có chứng chỉ anh văn thay thế thì nộp bổ sung gấp nha.

Thông báo nghỉ học lớp thực hành SE105.D11.1 & SE105.D12.1

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo 2 lớp thực hành Lập trình nhúng căn bản SE105.D11.1 & SE105.D12.1 của thầy Nguyễn Phương Anh, Lê Minh Trí nghỉ học sáng và chiều thứ sáu (12/10/2012) tuần này.

Thông báo nghỉ học lớp SE213.D12 ngày 18/10/2012

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Xử lý phân bố SE213.D12 cùa thầy Nguyễn Trác Thức sẽ nghỉ học sáng thứ năm (18/10/2012) do thầy có việc bận. Tuần sau lớp học bình thường.

Bảng điểm xét tốt nghiệp

Bảng điểm xét tốt nghiệp: Bang Diem

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về điểm liên hệ với phòng Đào Tạo gấp.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient