logotype

Tuyển dụng - Dự án kĩ sư cầu nối Việt – Nhật

BSE- Bridge System Engineer

Công ty TNHH Việt La Bo là doanh nghiệp CNTT hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho thị trường Nhật, tư vấn nhân sự, kinh doanh cho các công ty Nhật Bản. Với mục tiêu mở rộng thị trường phát triển phần mềm, công ty Việt La Bo tiến hành tuyển dụng đào tạo các kĩ sư CNTT đáp ứng nhu cầu của các dự án CNTT từ Nhật Bản. 

Đọc thêm...

Tuyển dụng - Cty TNHH Tương Tác Đỉnh Cao

Cty TNHH Tương Tác Đỉnh Cao

Hiện yêu cầu tuyển dụng sv thực tập như sau:

1) Đang học năm 3 hoặc năm cuối. Có thời gian làm việc tại công ty tối thiểu 1 buổi/ngày.

2) Yêu thích làm việc về Website hoặc Mobile Application hoặc Software. Các bạn thực tập có thể phát triển đựa trên các nền tảng phổ thông

Website: nền tảng PHP/MySQL.

Mobile Application: nền tảng IOs, Android

Software: DotNet 

Đọc thêm...

Học bổng - Công ty VNG

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo chương trình học bổng của Công ty VNG

 

Chương trình học bổng "VNG DÁM ĐƯƠNG ĐẦU, DÁM THÁCH THỨC": 

1. Số lượng học bổng:

10 suất học bổng dành cho sinh viên:

2. Giá trị học bổng: 3.00.000 đ/suất

3. Tiêu chí xét tuyển:

  • Sinh viên đại học hệ chính quy năm cuối, năm 4 và năm 3 đang theo học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, có học lực khá giỏi
  • Sinh viên quan tâm và có tìm hiểu về công ty VNG.

 

Chi tiết chương trình học bổng, xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Học bổng VNG

Tiếp theo

 

Tuyển dụng - Công ty Mobile Entertainment

Công ty Mobile Entertainment có nhu cầu tuyển dụng ở nhiều vị trí:

 

Đọc thêm...

Thông tin tuyển Microsoft Student Partner (MSP)

Điều kiện dự tuyển:

            1. Là sinh viên từ năm 2 trở lên tại các trường Đại học, Cao đẳng Có học lực khá, giỏi

2. Yêu thích và có kiến thức,kỹ năng tốt về CNTT và các Công nghệ Microsoft.

3. Có kỹ năng thuyết trình ,giao tiếp tốt, tác phong làm việc năng động

4. Có khả năng tiếp cận học hỏi nhanh; Kỹ năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng anh khá

5. Có khả năng tổ chức, lãnh đạo họat động

Đọc thêm...

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient