logotype

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.M11.PMCL và SE501.M11 nộp file báo cáo và file scan phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá cùng dấu của doanh nghiệp theo mẫu Mẫu phiếu đánh giá thực tập và báo cáo tham khảo rồi cập nhật thông tin thực tập tốt vào link sau trước ngày 25/12/2021 :

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: TTDN_MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Tên file scan phiếu đánh giá doanh nghiệp đã có điểm đánh giá và đóng dấu công ty như sau: PDG_MSSV_Họ tên sinh viên_Tên lớp

Nộp báo cáo TTDN và phiếu đánh giá học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Ngày báo cáo dự kiến: 17-21/01/2022.

KHEN THƯỞNG SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG NCKH VÀ CÁC CUỘC THI NĂM 2021

Nhằm tuyên dương các bạn sinh viên Khoa có thành tích trong nghiên cứu khoa học, giải thưởng trong những cuộc thi ở các cấp, các bạn sinh viên vui lòng điền vào form sau: https://forms.gle/oYRaVRdwpc4s7uWV7

Thời gian cập nhật: đến hết ngày 16/12/2021.

Nếu có thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Thầy An).

Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 các lớp hình thức vấn đáp đồ án trực tuyến

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức vấn đáp đồ án trực tuyến như sau:

1. Các lớp Chất lượng cao

2. Các lớp Chính qui đại trà

 

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 lớp SE505.M11.PMCL & SE505.M11 nộp mỗi đề tài 01 file pdf báo cáo định dạng theo mẫu Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp vào link sau từ nay đến ngày 25/12/2021: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 17521258&17520568_SE505.M11.PMCL_Thai Thuy Han Uyen

Nộp báo cáo KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

Lưu ý: Do tình hình dịch Covid nên tạm thời khoa không yêu cầu nộp cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bản giấy nhưng trước khi nộp file báo cáo lên Drive sinh viên phải thông qua giảng viên hướng dẫn vì khoa có gửi cho giảng viên hướng dẫn 01 file xác nhận cho sinh viên ra bảo vệ KTLN, nếu sinh viên không thông qua giảng viên hướng dẫn, tự cập nhật báo cáo lên drive mà giảng viên hướng dẫn xác nhận không đồng ý cho bảo vệ KLTN thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 17-21/01/2022

Thông báo thi CK HK1 NH 2021-2022 và ĐKHP các lớp buổi tối, chủ nhật

 

- P.ĐTĐH gửi thông báo v/v tổ chức thi CK HK1 NH 2021-2022 tại https://link.uit.edu.vn/kwK1N.

 

- Đồng thời P.ĐTĐH cũng thông báo chủ trương cho phép SV ĐKHP các lớp được mở vào buổi tối, chủ nhật. Hướng dẫn cụ thể sẽ được cập nhật tại đây.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient